СУШЕНЕ

„БУЛ ВУУД” ЕООД извършва сушене на дървен материал, както за собствени нужди, така и на материал на външни клиенти. Сушенето се извършва в автоматизирани сушилни камери NARDI, които са с компютърно управление и са снабдени с електронни сензори, датчици и влагомери. Това гарантира висококачествено изсушаване и подобряване на механично-технологичните свойства на дървесината.