Адрес:

Ул. „Миховска” №1, 5630, с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч

 

Телефон:

0886 10 70 90,  0670 / 9 22 77

e-mail:

bulwoodbg@gmail.com