Дъски

В нашия цех за разбичване на трупи производственият цикъл е затворен и се работи по безотпадъчна технология. Фирмата бичи предимно бук /Fagus sylvatica/. Дъските са със следните размери: дължина- от 2м. до 2,50м. и дебелина- от 25мм. до 50мм. Te се предлагат на клиентите изсушени в собствената ни сушилна камера и готови за използване.